Skjema

Her finner du nyttige skjema. Disse kan printes ut og tas med til din time.

Dette vil spare oss for tid til din avtale.

Ved første timen og ved endring:

Helseskjema

Health form

Helseskjema deutsch

 

Ved time hos tannlege pga ulykke på jobb:

Skade og sykdom som oppstår på arbeidsplassen skal meldes til NAV på eget skademeldingsskjema.

NAV – Melding yrkesskade