Rotfylling

Rotfylling innebærer en omfattende behandling i flere trinn. Grunnen til dette er at tannen får sin ernæring gjennom et blodåresystem sentralt i tannen. I samme kanal ligger tannens nerver.

Skader og infeksjoner som affiserer denne kanalen representerer et for tannen dramatisk valg. Enten må tannen trekkes, eller så må den behandles med en rotfylling.

Følgende trinn er omfattet i en rotfylling:

  1. Den sentrale kanalen i tannen må saneres/renses grundig via en åpning i tannkronen.
  2. Deretter fylles den rensede kanalen med en steril vevsvennlig substans.
  3. Tannkronen må deretter forsegles med en holdbar tannerstatning.

Rotfylling er en omfattende prosess som tar tid. Som oftest vil en tann etter en rotfylling kunne både kjennes og se ut som den orginale tannen. Nerven i tannen fjernes ved en rotfylling. Derfor er tannen i prinsippet følelsesløs. Siden hjernen mottar en sum av sanseinntrykk fra nabotenner, kjeve og slimhinner merker de fleste lite til forandringen. Ved den første behandlingen vil vi sørge for at pulpa blir grundig renset. Dette gjøres ved en åpning i tannkronen. Neste steg er å fylle det nye tomrommet med bakterietett materiale, og helt til slutt skal tannkronen forsegles med en tannerstatning. Under rotfylling blir tannens nerve fjernet, og derfor vil tannen i prinsippet være følelsesløs, selv om den for deg kjennes ut som den opprinnelige tannen. Noen kan oppleve svake ettersmerter i tannen flere måneder etter vellykket rotfylling, men dette gjelder et mindretall. Man skal også huske på at en tann som har fått rotfylling vil være svakere enn tidligere og kan derfor også knekke lettere enn en frisk tann. I noen tilfeller kan det derfor anbefales at man forsterker tannen med en keramisk krone. En rotfylling er ubehagelig og medfører en god del ubehag. Likevel er gevinsten ved rotfylling at en har bevart en tann kosmetisk og funksjonelt. En rotfylling tar lang tid og må utføres ved flere besøk hos tannlegen før tannen endelig kan forsegles. Selv om behandlingen er tidkrevende vil de fleste være tjent med innsatsen, siden alternativet er en varig tapt tann.

ANDRE BEHANDLINGER