Akutt tannverk

Du kan oppleve akutte problemer. De kan komme etter en ulykke hvor tenner er skadet, tannverk, tannfraktur eller smerter fra en vond visdomstann, er det nødvendig å søke hjelp hos tannlege.

Som regel er årsaken til tannverk et dypt hull(karies) som har skadet nerven, smerter fra en visdomstann som bryter fram eller sitter fast. Også ved periodontitt(tannløsningssykdom) kan tannverk opptre.

Om du skulle være så uheldig å få akutt tannverk skal du kontakte oss med en gang. Akutte problemer kan ofte lindres eller dempes med smertestillende, men det kan være nødvendig med et tannlegebesøk.

Hos oss får du den hjelpen du trenger, når du trenger den.

En tann kan frakturere(knekke) eller ha et indre fraktur. Det er kanskje de vanligste årsakene til uforutsette tannlegebesøk. Som regel skyldes et fraktur at tannen er svekket i utgangspunktet. Tannen har kanskje en stor amalgamfylling og lite gjenværende tannsubstans, og tyggebelastning fører til fraktur. Smerter kan også opptre når man tygger på noe hardt, f.eks. et korn eller en bringebær-stein. Da har det oppstått et brudd i dentin(tannbenet), et indre fraktur. I slike tilfeller kan tannen ofte reddes med en krone.

ANDRE BEHANDLINGER